2-17 Varsity Boys Basketball v. FHC Senior's Night - FHNtoday